Støtteformål

Hos Team Rotary Cycling er vores primære mål at støtte velgørende formål gennem vores passion for cykling. Vores mission er at bidrage til samfundet og hjælpe dem, der har mest brug for det. Derfor indsamler vi hvert år midler, der går til nøje udvalgte lokale, nationale og globale støtteformål.

Hver kilometer vi tilbagelægger, og hver krone vi indsamler, er med til at gøre en forskel – både lokalt i Favrskov kommune, men også på nationalt og globalt plan.

Vores fokus er på at støtte initiativer og organisationer, der gør en vigtig indsats for at forbedre livskvaliteten for dem, der har brug for det mest. Vi vælger vores støtteformål med omhu for at sikre, at vores indsats har den størst mulige indvirkning. Dette kan omfatte alt fra at støtte sundhedsrelaterede projekter til sociale initiativer, der adresserer kritiske behov i lokalsamfundene. Vores mål er at skabe positive forandringer gennem vores fælles passion for cykling og velgørenhed.

Headspace

I 2024 er vores mål at indsamle 250.000 kr. Her vil halvdelen af de indsamlede midler uddeles til initiativer i Favrskov, mens den anden halvdel af de indsamlede midler går til nationale formål. I 2024 har Team Rotary Cycling ligesom Rotary Danmark valgt Headspace som sit officielle nationale støtteformål.

Headspace er en organisation, der tilbyder unge mennesker et sted, hvor de kan tale om deres bekymringer og udfordringer i fortrolighed og uden at blive dømt. Organisationens arbejde fokuserer på mental sundhed og trivsel, hvilket er afgørende for ungdommens udvikling og velbefindende. Læs mere om Headspace og deres vigtige arbejde her.

Ved at støtte Headspace kan Team Rotary Cycling bidrage til at støtte unges mentale helbred. Headspace tilbyder en uvurderlig ressource for unge, der kæmper med psykiske udfordringer, og tilbyder et trygt rum, hvor de kan søge rådgivning og støtte. Vi tror på, at ved at støtte Headspace, kan vi bidrage til at skabe et stærkere, sundere samfund, hvor unges velvære er i fokus. Denne støtte er i tråd med vores værdier om at gøre en forskel i samfundet, samtidig med at vi fremmer sundhed og fællesskab.

Headspace

Uddeling af støtte til lokale foreninger og velgørende organisationer

Hos Team Rotary Cycling støtter vi lokale initiativer og organisationer gennem uddeling af gavebeviser. Disse gavebeviser er en måde at give tilbage til vores lokale samfund på og hjælpe dem, der arbejder for at gøre en forskel. Til uddelingsceremonien vil Rotarys præsident samt udvalgte sponsorer uddele gavebeviserne til de 11-12 ansøgere, som er blevet udvalgt til at modtage beviset.

Hvis din organisation er interesseret i at ansøge om et gavebevis, opfordrer vi dig til at kontakte os via vores kontaktformular. Herefter vil vi kontakte dig og bede dig om at udfylde en ansøgningsformular. I formularen beder vi om oplysninger om din organisation og det formål, gavebeviset vil støtte. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi nøje gennemgå alle ansøgninger og træffe beslutninger baseret på, hvor vi mener, vores støtte kan gøre mest gavn.

Tidligere støtteformål

Team Rotary Cycling har eksisteret i mere end 10 år, og har i løbet af denne periode uddelt mere end 2,5 mio. kr. til velgørende formål. Vi støtter både lokale, nationale og internationale humanitære formål, og har tidligere år blandt andet samlet ind til Børnecancerfonden, Børns Vilkår, Børnehjertefonden og humanitær hjælp i Ukraine.

Derudover har vi også indsamlet til lokale støtteformål i Favrskov kommune, herunder sportsklubber, spejdere, fritidsklubber og plejecentre.

Ved at samarbejde med forskellige organisationer sikrer vi, at de indsamlede midler bliver anvendt effektivt og meningsfuldt. Vi vælger organisationer, der deler vores værdier, og hvor vi mener, at vi kan være med til at gøre en forskel.

For os handler det om at bidrage der, hvor behovet er størst. Vi ønsker at nå bredt ud og støtte flere mennesker og flere initiativer, samtidig med at vi sikrer, at vores bidrag har den størst mulige positive indflydelse.

Haender holder hjerte